Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Τύπος Εκδήλωσης
  Έκθεση
 • Χώρος Διεξαγωγής
  Ιμαρέτ
 • Διεύθυνση
  Πουλίδου 30 Καβάλα, 65110
 • Τηλέφωνο
  +30 2510 620151
 • Ημ/νία Εκδήλωσης
  13/08/2022
 • Ώρα Εκδήλωσης
  20:30
 • Τιμές
  5€
Περιγραφή

Το Ερευνητικό Κέντρο ΜΟΗΑ παρουσιάζει το έργο Κόκκινο της Απώλειας: CMYK 0, 88, 84, 68, μια εικαστική εγκατάσταση, ειδικά σχεδιασμένη από την Έλλη Χρυσίδου για το Μεστζίτ του Ιμαρέτ. Η αρχετυπική ομάδα του Χριστού και των Μαθητών του ιδωμένη στον Τελευταίο ∆είπνο, κατακερματίζεται, βάφεται κόκκινη και εμπλουτίζεται με διάσπαρτες λεπτομέρειες μυθικών πλασμάτων από την εικονογραφία του Ντύρερ και των Αλχημιστών. Το κόκκινο χρώμα που κυριαρχεί στην εγκατάσταση και της δίνει τον τίτλο της – χαρακτηριστικό της Έλλης Χρυσίδου σε όλη τη δουλειά της – λειτουργεί ως δηλωτικό μιας κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, αλλά και μιας ζωογόνου ενέργειας.

Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, από τις 20:30 ως τις 22:00
Είσοδος: 5 ευρώ

MOHA Research Centre presents Red of Loss: CMYK 0, 88, 88, 84, 68, an art installation, specially designed by Elli Chrysidou for the Meshjit of Imaret. The archetypal group of Christ and his Disciples as seen in The Last Supper, is fragmented, painted red and enriched with scattered details of mythical creatures from the iconography of Dürer and the Alchemists. The red colour that dominates the installation and gives it its title – characteristic of Elli Chrysidou in all her work – functions as a signifier of a state of emergency, but also of a life-giving energy.

Thursday, Friday and Saturday, from 20:30 to 22:00
Entrance fee: 5 euros