Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Τύπος Εκδήλωσης
  Party
 • Διεύθυνση
  Vranas Resort
 • Τηλέφωνο
  6945 062600
 • Ημ/νία Εκδήλωσης
  25/06/2022
 • Ώρα Εκδήλωσης
  21:00
 • Τιμές
  12€ (με ποτό)
Περιγραφή

1st Hollywood Prom Of Kavala
Vranas Resort
25/06/2022 – 21:00