Χρήσιμες Πληροφορίες
soma_motel_kavala_citypedia_231222
 • Τύπος Εκδήλωσης
  Party
 • Χώρος Διεξαγωγής
  Motel
 • Διεύθυνση
  Νίκης 5, Καβάλα
 • Τηλέφωνο
  6949 355642
 • Ημ/νία Εκδήλωσης
  23/12/2022
 • Ώρα Εκδήλωσης
  00:00
Περιγραφή

Soma: Club Edition στο Motel Club
23/12/22