Χρήσιμες Πληροφορίες
oppressed_kavala_citypedia_080722
 • Τύπος Εκδήλωσης
  Live
 • Διεύθυνση
  ΤΕΙ Καβάλας
 • Ημ/νία Εκδήλωσης
  08/10/2022
 • Ώρα Εκδήλωσης
  22:00
Περιγραφή

Accion mutante collective presents THE OPPRESSED – ANTI-FASCIST Oi! band (Active) playing music for Hooligans.
S-H-A-R-P Skinheads who support:
Anti Fascist Action (AFA).
Red & Anarchist Skinheads (RASH).
Rock Against Fascism (RAF)