Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Τύπος Εκδήλωσης
  Opening
 • Διεύθυνση
  Vranas Resort
 • Τηλέφωνο
  6945 062600
 • Ημ/νία Εκδήλωσης
  14/05/2022
 • Ώρα Εκδήλωσης
  11:00
 • Τιμές
  Είσοδος Ελεύθερη
Περιγραφή

Από το Σάββατο 14 Μαΐου θα είμαστε και πάλι κοντά σας .